Технология фармацевтического производства

0
1217

Технология фармацевтического производства

Әлеуметтану. Оқулық: Ертаев М.А., Тасқымбаева С.М., Қаратаева Ф.М.Қарағанды, 2020
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Социология. Учебник.- Тесленко А.Н., Сембина Ж.Ж., Аязбаева А.Т. Караганда, 2019 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Сыдықов Ұлықпан. Саясаттану. – Алматы: «Эверо» 2020. – 132 бет ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Политология. Учебник: Сергазина Г.М.Караганда, 2019
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sociology. Sabitov T.Zh. , 2020
Медициналық психология. оқулық: Құдиярова Ғ., ЖарбосыноваБ. ,Қарағанды,2019 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Психология және мәдениеттану. Оқулық:- Нұржанбаева Ж.О., Айдарбекова Ғ.С., Еркінбекова Ә.С. ,Қарағанды, 2019 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Психология и культурология. Учебник:- Нуржанбаева Ж.О., Айдарбекова Г.С., Еркинбекова А.С. ,Караганда, 2019 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Оспанова Ж.Б.БасқаруПсихологиясы: Оқулыққұралы / Ж.Б. Оспанова -Алматы: «Эверо» баспасы, 2020. – 124 б ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Рsychology and cultural studies. Nurzhanbaeva ZH.O., Aidarbekova G.S., Erkinbekova A.S. Nigmatullina SH. , 2019