Пайдалану ережесі

0
1517

Жалпы ережелер

 • ОҚМА кітапхана-ақпараттық орталығын (ары қарай кітапхана) пайдалану ережесі ҚР «Білім туралы» заңына (27.07.2007ж. №319-Ш), ҚР МЖМБС 5.03.010-2006 «Қазақстан республикасының білім беру жүйесі. Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры», «ОҚМА кітапхана-ақпараттық орталығы туралы ережесіне» сәйкес әзірленген.
 • Ереже оқырмандарға қызмет көрсетуді ұйымдастыру тәртібін, кітапхана мен оқырмандардың (пайдаланушылардың) құқығы мен міндеттерін реттейді.

2. Оқырмандардың құқықтары, міндеттері мен жауапкершіліктері

 • Оқырман (пайдаланушылар) студенттер, оқушылар, магистрлер, профессор-оқытушылар құрамы, ғылыми қызметкерлер, академия қызметкерлері кітапханалық-ақпараттық қызметтердің негізгі түрлерін тегін пайдалануға құқығы бар:

3. Кітапхананың құқықтары мен міндеттері 

 • Кітапхана-ақпараттық орталығы өз қызметінде 2.1 және 2.2 пунктерінде орнатылған оқырмандардың құқықтарын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.
 • Кітапхана ОҚМА кітапхана-ақпараттық орталығы мен КАО пайдалану ережесіне сәйкес оқырманға қызмет көрсетеді.
 • Кітапхана мынаған міндетті:

4. Оқырмандарды (пайдаланушыларды) кітапханаға жазу тәртібі

 • Кітапханаға жазылу үшін оқырмандар жеке куәліктерін, 3х4 екі фотосуретін көрсетуге міндетті. Оқырмандарды жазу былайша жүргізіледі:

5. Оқу залдарын пайдалану ережесi

 • Оқу залында әдебиетке тапсырыс берерде оқырмандар оқырман билетiн көрсетедi және қажетті басылымдарды алған соң әрбiр басылымның  кiтап формулярына және бақылау талонына қол қояды. Кітап формуляры мен бақылау талоны оқырманға кітаптардың, электрондық басылымдар мен басқа да материалдардың берілген күнін растайтынқұжаттар болып табылады.
 • Оқу залдарында берiлетiн кiтаптар, басқа баспа туындылары мен басқа материалдар саны шектеусiз. Бiр мезгiлде жоғары сұраным болған жағдайда берiлетiн даналар саны шектелуi мүмкiн.
 • Энциклопедиялар, анықтамалықтар, диссертациялар, ағымдағы мерзімді  басылымдар, сирек кездесетiн әpi құнды кiтаптар мен басылымдар тек оқу залдарында жұмыс iстey үшiн берiледi.
 • Мерзімді басылымдар материалдардың көшірмесін түсіру оқырмандарға тек жеке куәлігі болған жағдайда беріледі.
 • Оқу залдарына жеке және кiтапхана кiтаптарымен, газет­-журналдарымен, баспасөз басылымдарының қиындыларымен және басқа да баспа материалдарымен кipyгe рұқсат етiлмейдi.
 • Әдебиеттi оқу залынан шығарyға тыйым салынады. Осы ереженi бұзған  жағдайда оқырмандар жарты жылға кiтап­хананы пайдалану құқығынан айырылады.
 • Оқулықтар абонементінде қайта тіркеуден өтпеген және әдебиеттерді тапсырмаған қарыз оқырмандарға оқу залдарында қызмет көрсетілмейді.

6. Абонементгi пайдалану ережесi

 • Абонементтерде әдебиеттерге тапсырыс беру үшін оқырмандар оқырман билетін көрсетеді және басылымдарды алу кезінде кітап формулярына қол қояды.
 • Әдебиеттерді пайдалану мерзімі:

Оқырмандар үйге алған кiтаптарды және басқа да  материалдарды пайдалану мерзiмiн басқа оқырмандардан сұраным болмаған жағдайда ұзарта алады.