Қызмет көрсету секторы

0
2460

 Сектор меңгерушісі          

      Балымова Жадыра Карабековна

      E mail: zhadyra.7272@mail.ru 

Қызмет көрсету  секторының  басты міндеті пайдаланушылардың  барлық категориясына  саралап жіктелген  қызмет көрсетуді ұйымдастыру және  оқу залы мен абонемент арқылы  кітапхана қорын кеңінен қолдану негізінде ғылыми – медициналық  әдебиетпен қамтамасыз ету.
Қызмет көрсету жүйесі оқу мен көркем әдебиет абонементі, ғылыми әдебиеттер мен мерзімді басылымдардың оқу залы,  электронды оқу залын қамтиды.
Оқырмандар құрамы:ОҚМА  студенттері, интерндері, докторанттары, магистранттары, профессорлар – оқытушылар құрамы мен  қызметкерлері және де  облыстық, қалалық денсаулық сақтау  мекемелерінің  тәжірибелі дәрігерлері.

негізгі міндеттері:

 • КАО пайдалану ережелері мен ақпараттық сұраныстарға сәйкес  пайдаланушыларға саралап жіктелген,  жылдам және толық  қызмет көрседі.
 • оқырмандар талаптарын  жылдам орындауды қамтамасыз ету және  қорды қосымша жинақтау мақсатында орындалмаған талаптармен жұмыс жүргізеді.
 • қорды ұйымдатырып орналастырады.олардың автоматтандырылған есебін жүргізеді,олардың сақталуын және сақтау режимін қамтамасыз етеді.
 • қордың көлемі мен құрамын зерттейді, оқу процессінің кітаппен қамтамасыз етуін талдайды және ғылыми және оқу  әдебиеттері  қорының пайдалану тиімділігін оларды қалыптастыруды оңтайландыру мақсатында зерттейді.
 • «Оқырмандарды тіркеу картотекасын» жүргізеді.
 • пайданушылардың әдебиетті қайтару уақытын бақылайды және оқырмандар  қарыздарын  жою мен алдын – алу  бағытында жұмыс атқарады.
 • қызмет көрсету барысын жетілдіру мақсатында оқырмандардың ақпараттық қажеттілігі мен құрамын зерттейді.
 • библиографиялық  анықтама береді, құжаттарды таңдауда тәжірибелік және кеңстік көмек көрсетеді.
 • бұқаралық – тәрбиелік жұмыстарды атқарады, оқырмандар конференциясын, ауызша журналдарды, библиографиялық шолу, кітап көрмелерін, кітаптың презентациясын және т.б. іс – шаралады ұйымдастыру  арқылы әдебиеттеді насихаттайды.
 • «Кафедра күні»,  «Ақпарат күні» және басқа  жалпы кітапханалық іс – шараларды дайындауға мен өткізуге қатысады.
 • сауалнама жүргізу  арқылы оқырмандар қажеттілігінің қанағаттандырылуына мониторин жүргізеді.