Анықтамалық-ақпараттық қызмет көрсету секторыны

0
2488

 Сектор меңгерушісі
      Ходжаахмедова Роза Убайдуллаевна
             e mail: Roza_1068@mail.ru

Анықтамалық-ақпараттық қызмет көрсету секторының қызметі оқырмандарды олардың кәсіби, оқу қызметтеріне қажетті жаңа ақпарат көздері туралы мәліметтермен үнемі қамтамасыз етуге бағытталған.

сектор  қызметінің негізгі бағыттары:

 • анықтамалық-библиографиялық және ақпараттық қызмет көрсету;
 • ақпараттық мәдениетті қалыптастыру. Пайдаланушыларды ақпаратты іздеудің заманауи әдістеріне үйрету;
 • анықтамалық-библиографиялық аппаратты ұйымдастыру.

қызметтері:

 • пайдаланушыларға анықтамалық-библографиялық және ақпараттық қызмет көрсетеді;
 • мерзімді басылымдар мақалаларына сипаттама жазады.
 • мақалалардың жүйелі және тақырыптық картотекасын дәстүрлі (карточкалы) және электрондық түрде жүргізеді. Кәртішкелерді индекстейді және картотекаларға құяды. Анықтама-библиографиялық басылымдар қорын құрайды.
 • «Мақала», «ОҚМА қызметкерлерінің еңбектері» және «Диссертация авторефераттары» мәліметтер қорын жүргізіді.
 • ауызша және жазбаша библиографиялық анықтамаларды орындайды, оларды тіркейді.
 • ғылыми-зерттеу жұмыстарына, оқу-тәрбие үрдісіне көмек ретінде әдебиеттердің ғылыми-қосалқы көрсеткіштері мен ұсыныстық тізімдерін жасайды.
 • кітапхананың анықтама библиографиялық аппаратын (АБА) қолдана отырып, құжаттарды, ақпараттарды іздеуге кеңес береді.
 • пайдаланушылардың әртүрлі топтарымен кітапханалық-библиографиялық сабақтар өткізеді.
 • ғылыми, дипломдық және курстық жұмыстарың библиографиясын жасауда әдістемелік кеңес береді.
 • пайдаланушыларға жеке және топталып ақпарат береді.
 • көпшілік-библиографиялық шаралар өткізеді.
 • кітапханаға жаңа түскен әдебиеттер бюллетендерін құрастырады.
 • жаңа түскен әдебиеттерді хабарлауда және қорды насихаттауда көпшілік ақпарат құралдарын пайдаланады.